இனிவரும் தேர்தல் திருவிழாவில் நாம் தொலைக்கவிருப்பது....

Wednesday, March 4, 2009

முட்டையும் மொட்டையும்!


1 comment:

  1. ஆடுத்தது மனித கழிவுகள் தான் முட்டையடி மிகவும் மென்மையனது

    பெரியார் பேரன்

    ReplyDelete